อัตราค่าบริการการเคลือบแก้วถาวรด้วย Ultra Glass Coating by ThreeBond | 100% Japan Glass Coating

ข้อมูลดังนี้ครับ

Ultra Glass Coating by ThreeBond เป็น Glass Coat แท้ 100% จากญี่ปุ่น โดยบริษัท ทรีบอนด์ ซึ่งเป็นบริษัทเคมีอันดับ 1 ของญี่ปุ่น

โดย Glass Coat ของ ThreeBond นั้นยังเป็นยี่ห้อเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นให้เป็นอ๊อฟชั่นสำหรับรถใหม่ที่ออกจากโชว์รูม

ข้อมูลจำนวนยอดขายและรถที่ทำ UGC จากโชว์รูม

ข้อมูลจาก ThreeBond VIV Sale (Thailand)

Advertisements